ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΛΦΕΖ

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΛΦΕΖ

 

Δευτέρα

  5:30 - 6:30

Β' Τάξη

Δευτέρα

  6:30 - 7:30

Α' Τάξη