ΚΒ’ ΠΑΥΛΕΙΑ «ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς»

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

ΚΒ’ ΠΑΥΛΕΙΑ «ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς»
Συναυλία μουσικών τμημάτων του ΩΔΕΙΟΥ της Ι. Μητροπόλεως Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 - ώρα 20:30 Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια